2016

Specificatie giften conform doelstelling 2016


Besteding aan plaatselijke doelen

Fam. Van Kempen - Huis van Liefde

Oude Kerk t.b.v. hek rond de kerk

Oude Kerk t.b.v. kosten jubileumuitgave 450 jaar - tevens advertentiepagina

Bijbelweek

De Poster t.b.v. missionair en diaconaal werk in het Schrijverspark

Diaconie t.b.v. financiële hulp gemeenteleden

Stuurgroep Hulp Tsjernobyl Kinderen tbv opvang in 2017


Besteding aan niet-plaatselijke doelen

Martijn van Goch t.b.v. sponsering project Compassion in Uganda

Thuisfrontcie. Martin en Marleen 't Hart

Hans Jansen t.b.v. Bijbels The Gideons

Jelis Budding t.b.v. transportkosten hulpgoederen naar Hongarije

Werkvakantie naar Roemenië i.s.m. Stichting Laleaua

Werkgroep Cluj Roemenië

Expeditie Rwanda - Ichthusleerlingen - projecten GZB

Dhr. S. Paas sr. t.b.v. voedselhulp in Malawi

IFES t.b.v. Nelleke Kruijmer

Trans World Radio t.b.v. radiouitzendingen NW-Afrika

ZOA - plaatsing watertank voor schoolkinderen in Uganda

MAF Zendingsvliegers

Centrum voor Israëlstudies t.b.v. project Yad Elie

St. Hulp Oost-Europa t.b.v. winterhulp