Over de Stichting

De Snuffelshop verkoopt allerlei artikelen van boeken tot meubels voor lage prijzen. Hiermee wil de Snuffelshop als kringloopwinkel enerzijds gelden ontvangen om goede doelen te kunnen steunen en anderzijds mensen in de gelegenheid stellen artikelen te kopen die anders wellicht buiten hun bereik zouden liggen. Daarbij vervult de Snuffelshop ook als kringloopwinkel een maatschappelijke rol door de producten een nieuwe bestemming te geven en zo het milieu minder te belasten.

Doelstelling

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Verslag van de uitgeoefende activiteiten