Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf bestuurders, welke allen lid moeten zijn van de Hervormde Gemeente Veenendaal.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

· Voorzitter:                 dhr. B. van de Pol

· Secretaris:                 mw. P. Sennef

· Penningmeester:     dhr. A. van Eden

Leden: mw. C. Boon - van Veller, mw. M. Schot, dhr. J. Vos


Secretariaat:
Postadres Prins Willem-Alexanderpark 95, 3905 CC Veenendaal

Telefoon: (0318) 518 731

RSIN: 8157.00.386

Doelstelling

Beloningsbeleid


Verslag van de uitgeoefende activiteiten