Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Stichting Snuffelshop West voert een kringloopwinkel in Veenendaal. Deze is geopend op

  • woensdagmiddag 13.30 – 17.00 uur
  • donderdagmiddag 13.30 – 17.00 uur
  • vrijdagmiddag 13.30 – 17.00 uur
  • zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

In de afgelopen jaren heeft de Snuffelshop gezorgd voor een gezonde dosis gezelligheid. Er zijn vele ontmoetingen geweest en vriendschappen ontstaan. De meest uiteenlopende artikelen zijn verkocht van glazen, serviezen, bloempotten en vazen, boeken, CD's, DVD's, kleding, meubels tot aan decoratieve elementen. Alle aangeboden producten zijn uiterst scherp geprijsd waardoor artikelen voor een ieder binnen bereik zijn gekomen. Alle opbrengsten worden na aftrek van de kosten naar goede doelen overgemaakt.


In 2012 zijn 26 doelen gesteund met een bedrag van in totaal € 42.175,-. In dit jaar is er € 30,- meer uitgegeven dan ontvangen. Deze uitgaven zijn ten laste gebracht aan het bestemmingsfonds. De verkopen zijn in 2012 met € 5.906,- toegenomen.

In 2013 zijn 28 doelen gesteund met een bedrag van in totaal € 43.372,-. In dit jaar is er € 5.206,- meer uitgegeven dan ontvangen. Deze uitgaven zijn ten laste gebracht aan het bestemmingsfonds. De verkopen zijn in 2013 met € 4.131,- afgenomen.

In 2014 zijn 21 doelen gesteund met een bedrag van in totaal € 42.208,-. In dit jaar is er € 4.347,- meer uitgegeven dan ontvangen. Deze uitgaven zijn ten laste gebracht aan het bestemmingsfonds. De verkopen zijn in 2014 met € 1.471,- toegenomen.

In 2015 zijn 19 doelen gesteund met een bedrag van in totaal € 32.259,-. In dit jaar is er € 2.207,- meer uitgegeven dan ontvangen. Deze uitgaven zijn ten laste gebracht aan het bestemmingsfonds. De verkopen zijn in 2015 met € 7.198,- afgenomen.

In 2016 zijn 21 doelen gesteund met een bedrag van in totaal € 25.655,-. In dit jaar is er € 1.339,- minder uitgegeven dan ontvangen. Deze uitgaven zijn ten gunste gebracht van het bestemmingsfonds. De verkopen zijn in 2016 met € 3.972,- afgenomen.

In 2017 zijn 16 doelen gesteund met een bedrag van in totaal € 15.100,-. In dit jaar is er € 7.149,- minder uitgegeven dan ontvangen. Deze uitgaven zijn ten gunste gebracht van het bestemmingsfonds. De verkopen zijn in 2017 met € 3.154,- afgenomen.

In 2018 zijn 27 doelen gesteund met een bedrag van in totaal € 27.450,-. In dit jaar is er € 8.430,- meer uitgegeven dan ontvangen. Deze uitgaven zijn ten laste gebracht aan het bestemmingsfonds. De verkopen zijn in 2018 met € 2.964,- afgenomen.

Doordat de steun aan goede doelen in 2013, 2014 en 2015 ruim hoger was dan de inkomsten is het bestemmingsfonds geslonken tot € 1.254,-. Dit is een bewuste keuze geweest omdat de Snuffelshop niet als doel heeft om de gelden op te potten, maar deze zo veel als mogelijk is ook door te geven aan de te ondersteunen doelen. In 2016 is er € 1.339,- minder steun gegeven aan goede doelen dan dat er aan inkomsten binnen kwam. Dit kwam doordat een toegezegde gift uiteindelijk niet nodig bleek te zijn en werd teruggegeven. In 2017 was het aantal aanvragen die overeenkwamen met de doelstelling van de stichting beperkt. In 2018 is bewust meer gegeven dan dat er aan baten binnenkwamen. Dit is gedaan om het bestemmingsfonds niet verder te laten oplopen en omdat er meer aanvragen waren.

Het bestemmingfonds heeft per ultimo 2018 een saldo van € 1.312,-. De Snuffelshop wil wel een continuïteitsreserve van € 30.000,- aanhouden. Extra (structurele) buffers zijn niet nodig en ook niet gewenst.


Doelstelling

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid