Privacystatement

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Snuffelshop West verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Stichting Snuffelshop West verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en het voldoen aan de eisen inzake publicatie voor de ANBI status..

Wettelijke grondslag verwerking

Stichting Snuffelshop West verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Stichting Snuffelshop West worden bewaard voor een duur van een onbepaalde periode. Stichting Snuffelshop West hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen:

Persoonsgegevens die via een contactformulier op de website of rechtstreeks naar een e-mailadres zijn gestuurd, zullen worden bewaard voor een periode die relevant wordt geacht om adequaat dienstverlening door Stichting Snuffelshop West te kunnen verlenen.

Stichting Snuffelshop West verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Stichting Snuffelshop West te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Stichting Snuffelshop West verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Stichting Snuffelshop West doet kunt u contact opnemen via info@snuffelshopwest.nl .

Voor een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking, bezwaar en data portabiliteit kunt u een e-mail sturen naar info@snuffelshopwest.nl . Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Snuffelshop West, neem dan contact op via info@snuffelshopwest.nl ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.